Dugnad

Dugnad kreves, men hvor mye egentlig?

Det er en myte at det er mye dugnad og foreldreinnsats i skolekorps. 

I Huseby er det i all hovedsak to loppemarkeder pr år (ett på våren og ett på høsten) som er den dugnad foreldrene må stille opp på. Organiseringen av loppemarkedene på Huseby er imidlertid svært god blant annet fordi det år etter år er med mange tidligere foreldre til å organisere og gjennomføre loppemarkedene. Blant annet er det flere driftige pensjonister som har vært med helt siden de selv hadde barn i korpset. En annen ting er at loppemarkedene er veldig sosiale og hyggelige å delta på. Her er det stor samarbeidsånd og glede blant de som deltar. 

For de som ikke har erfaring med korps, men fra idretten, vil nok oppleve at det kreves mye mindre innsats fra foreldrene i korps enn i de fleste idretter. 

Noen foreldre engasjerer seg mye i korpsdriften (ildsjeler) - noe som er helt nødvendig for at korpsdriften skal fungere godt og korpset skal utvikle seg. Det er imidlertid helt opp til den enkelte om man ønsker å ta mer ansvar enn deltakelse på de to årlige loppemarkedene.

Korpsvakt

Alle foreldre må sitte korpsvakt i forbindelse med øvelser eller delta som trafikkvakter ved oppmarsjer et par ganger i året. 


Arrangementer

Korpset har mange arrangementer i løpet av et år. Disse er forskjellig fra år til år og legges løpende ut i kalenderen på denne nettsiden og i SPOND. På arrangementer vil noen bli spurt om å hjelpe til med enkle arbeidsoppgaver, men dette er helt frivillig.

Korpset arrangerer årlig en dansegalla eller en til to konserter med kjente artister. På disse arrangementene er det ikke lagt opp til foreldredugnad, men arrangementskomiteen vil kunne spørre enkeltpersoner om bistand.  


Søk
Driftes av Styreportalen AS