Kontakt oss

Boye W. Berge
Styreleder
E-post:: styreleder@husebyskolesmusikkorps.no
Tlf.:  971 44 262

Fred Opper
Nestleder
E-post:: nestleder@husebyskolesmusikkorps.no
Tlf.: 940 12 076
Karine Fluge Ulleberg
Styremedlem
E-post: styret@husebyskolesmusikkorps.no
Tlf.: 991 55 402
Per Chr. Kittilsen
Loppegeneral
E-post: loppemarked@husebyskolesmusikkorps.no
Tlf.:  958 19 251

Korpsets adresse

Søk
Driftes av Styreportalen AS