Tilbud om støtte

Huseby Skoles Musikkorps

Ikke nøl med å melde barnet inn i korpset pga økonomiske forhold
Mange barn og unge fra lavinntektsfamilier er ikke med på fritidsaktiviteter fordi tilbudet er for dyrt. 

Huseby Skoles Musikkorps er opptatt av å gi alle barn like muligheter - uavhengig av økonomi. Da er det viktig å vite om hvilke tilbud som finnes - for det er god hjelp få. Så ikke la økonomi stoppe dere fra å melde barnet inn i korpset!

Vi oppfordrer alle til å lese mer om støtteordningene under, og ikke nøl med å ta kontakt med korpsets styreleder ved behov. Styreleder kan kontaktes på styreleder@husebyskolesmusikkkorps.no eller tlf. 97144262. 

Aktivitetsguide
En aktivitetsguide kan gi støtte i 6 – 8 uker i oppstarten av aktiviteten, både hjemme og på øvelsene. Selv om du allerede går i korpset oppfordrer vi alle som tror de kan ha utbytte av ordningen om å søke. 

Aktivitetsguiden er et bindeledd mellom familien, fritidsaktiviteten og evt. bydelen. Formålet er å hjelpe barn og unge inn i en organisert fritidsaktivitet ved å hjelpe familien med å finne et passende tilbud til barnet/ungdommen og forklare familien hvordan fritidsaktiviteten fungerer.

Aktivitetsguiden skal bidra til at man finner en god løsning for betaling i samarbeid med korpset, NAV, bydelen og familien.

Aktivitetsguiden skal følge til og fra øvelse i begynnelsen, til musikanten klarer seg selv. 

Ordningen administreres av Norges Musikkorps Forbund. 

Pengestøtte 
Bydel Vestre Aker har støtteordninger for familier med lav inntekt som ønsker å være med i korpset. Korpset er også med å støtter økonomisk så godt vi kan. Ved hjelp av disse ordningene kan de som har behov ta kontakt med oss. Det vil da være mulig å redusere kontingent og deltageravgifter etc. 

Ta kontakt med styreleder så tidlig som mulig hvis du har behov. 

Kontaktinformasjon til styreleder er styreleder@husebyskolesmusikkkorps.no eller tlf. 97144262. 


Søk
Driftes av Styreportalen AS